artsthadmin's blog

ข้อดีของการทำรากฟันเทียม

การทำรากฟันเทียมนั้นทำเพื่อใช้ในการทดแทนฟันแท้ที่สูญเสียไปซี่ใดซี่หนึ่ง หรือผู้ที่สูญเสียฟันไปแล้วและไม่ต้องการใส่ฟันปลอม หรือสำหรับผู้ที่มีจุดบกพร่องทางสุขภาพช่องปาก ส่วนประกอบสำคัญๆสำหรับรากเทียมนั้นมีอยู่ 3 ส่วนด้วยกันคือ
1.    รากฟันเทียม ซึ่งจะทำมาจากโลหะไทเทเนียม
2.    เดือยสำหรับรองรับครอบฟัน ใช้ในการยึดติดแน่นของครอบฟันกับรากฟันเทียม
3.    ครอบฟัน ทำออกมามีลักษณะเหมือนฟันแท้ อยู่ด้านนอกสุด ทำให้คนไข้เสมือนกลับมามีฟันแท้อีกครั้ง สามารถบดเคี้ยวอาหารได้เหมือนฟันแท้

Thai

เหลี่ยมมุม เหลี่ยมความคิด ของคนในกลุ่มเหลี่ยม

โดย คณาอาจารย์จากวิทยาลัยช่างศิลป์ 
ได้มีแนวความคิด : เหลี่ยมแต่ละเหลี่ยมแทนความคิดของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันไป ดังนั้นผลงานที่ออกมาจึงเป็นปัจเจกของแต่ละคน เทคนิคที่หลากหลาย
ในนานาทัศนของ 11 ศิลปิน ในนาม “ กลุ่มเหลี่ยม “

Thai
Subscribe to RSS - artsthadmin's blog